Detský folklórny súbor Letnička

My sme deti z Letničky, roznášame pesničky, naša pieseň svetom letí, spievajú ju u nás všetci. My sme deti z Letničky!

O nás

Image 04Detský folklórny súbor Letnička vznikol v roku 1992 pri Základnej škole na Letnej ul. v Poprade. Jeho zakladateľ a prvý umelecký vedúci bol p. učiteľ Kornel Jurčo, muzikant, folklorista a dlhoročný pracovník kultúry. Spolupracoval s učiteľom Štefanom Slavkovským, ktorý založil pri škole detskú ľudovú hudbu. Prvé programové bloky súboru vznikli pri tvorbe školských podujatí. Veľmi skoro však súbor presiahol rámec školy a začali v ňom pracovať deti z celého mesta Poprad a okolia. V roku 1993 vedenie tanečnej zložky prebrala Bc. Nina Krigovská, ktorá je aj vúčasnosti umeleckou vedúcou súboru. Do vedenia súboru pribudla organizačná vedúca Miroslava Hricová, korepetítor Róbert Fris a vedúci ľudovej hudby Vojtech Klempár.

Kvalitu, koncepčnosť asystémovosť práce súboru výrazne pozitívne ovplyvnilo jeho pôsobenie v rámci tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Poprade od roku 1997, a pôsobenie pri Súkromnej ZUŠ v Poprade. V súčasnosti súboru pracuje pri Spojenej škole na Letnej ul. v Poprade.
DFS Letnička počas svojho pôsobenia zaznamenal množstvo úspešných predstavení doma aj v zahraničí.
Svoju tvorbu zameriava na scénické spracovanie ľudových tradícií, zvykov, piesní, tancov, detských hier a hlavne z regiónu Spiš. Repertoár ale obohacuje aj folklórny materiál z regiónov Liptov, Šariš, Zemplín, Horehronie.Letnička viackrát účinkovala na Folklórnom festivale vo Východnej, Zamagurských folklórnych slávnostiach v Červenom Kláštore, Spišských folklórnych slávnostiach, v Tepličke, Klenovci, finále Celoslovenských prehliadok detských folklórnych súborov v Považskej Bystrici a Likavke. Súbor sa predstavil divákom v štátoch Európy na rôznych festivaloch a kultúrnych podujatiach. Sólisti speváci a spevácke skupiny súboru úspešne reprezentovali na rôznych súťažiach hudobného folklóru a súťaži Slávik Slovenska.

DFS Letnička úzko spolupracuje s mládežníckym Folklórnym súborom Vagonár, v ktorom deti môžu pokračovať a rozvíjať svoje umelecké schopnosti, vedomosti, skúsenosti a nadanie. Obidva súbory spolupracujú aj v dramaturgie a umeleckej tvorby, v oblasti ľudovej hudby, tanečného prepojenia a pod.


Letnička pracuje v prípravných skupinách a základnej súborovej skupine.
V rámci súboru pôsobia dve výberové dievčenské spevácke skupiny – mladšia (do 10 rokov) a staršia. Do súboru sa môžu prihlásiť deti od 5 rokov (predškoláci).

Súčasné vedenie súboru:
Umelecká vedúca: Bc. Nina Krigovská
Tanečný pedagóg:
Bc. Nina KrigovskáPaedDr. Radoslav Turek
Korepetítor: Tibor Pokorný
Tanečná spolupráca: Martin Krigovský, Nina Alžbetkinová