Lubovala 01 03 "My sme deti z Letničky, roznášame pesničky.
Naša pieseň svetom letí, spievajú ju u nás všetci."
01 03 "My sme deti z Letničky, roznášame pesničky.
Naša pieseň svetom letí, spievajú ju u nás všetci."
01 03 "My sme deti z Letničky, roznášame pesničky.
Naša pieseň svetom letí, spievajú ju u nás všetci."
MY SME DETI Z LETNIČKY

ZÁBAVA

Hráme sa hráme, my sa dobre máme

FOLKLÓR

Bez pesničky ani do rozcvičky

RADOSŤ

S úsmevom je život krajší

Nové priestory

Od 1. septembra 2021 DFS Letnička trénuje v nových priestoroch - Nábrežie Jána Pavla II 438/15, Poprad - 3. poschodie.

O NÁS

Detský folklórny súbor Letnička pôsobí v meste Poprad od roku 1992. Súbor prezentuje hudobno-vokálny folklór najmä z podtatranskej a spišskej oblasti. Svoju tvorbu zameriava na scénické spracovanie ľudových tradícií, zvykov, piesní, tancov, detských hier a hlavne z regiónu Spiš. Repertoár ale obohacuje aj folklórny materiál z regiónov Liptov, Šariš, Zemplín, Horehronie.

DFS Letnička úzko spolupracuje s mládežníckym Folklórnym súborom Vagonár, v ktorom deti môžu pokračovať a rozvíjať svoje umelecké schopnosti, vedomosti, skúsenosti a nadanie. Obidva súbory spolupracujú aj v oblasti dramaturgie a umeleckej tvorby, v oblasti ľudovej hudby, tanečného prepojenia a pod.

Kvalitu, koncepčnosť a systémovosť práce súboru výrazne pozitívne ovplyvňuje jeho pôsobenie v rámci tanečného odboru Základnej umeleckej školy pri Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade.  DFS Letnička počas svojho pôsobenia zaznamenal množstvo úspešných predstavení doma aj v zahraničí.

TU SME BOLI
NÁŠ TÍM
PaeDr. Radoslav Turek
avatar
Radko
- Pedagóg tanca -
Bc. Nina Krigovská
avatar
Nina
- Pedagóg spevu -
GALÉRIA
KONTAKT
LetnickaDetský folklórny súbor Letnička
Letná 3453/34
058 01 Poprad
IČO: 50956566
email: dfsletnicka@gmail.com
 
Umelecký vedúci:
Mgr. art. Martin Krigovský
+421 902 510 016
 
Organizačná vedúca
Mgr. Blažena Kalivodová
+421 903 021 760
 
 www.letnicka.sk